Ceník služeb

lezeni2

Kácení a prořezávání stromů nevypadá jako složitá záležitost, ale  opak je pravdou. Jedná se o velice náročnou činnost jak z časového hlediska, tak z hlediska bezpečnosti a postupu prací. Pokud strom roste v blízkosti domů, plotů, skleníků, rozvodů el. napětí, případně nad ně zasahuje svými větvemi, pak se jedná o činnost ještě složitější. Mnohdy je pak zapotřebí využít montážní plošiny nebo horolezecké techniky, kdy se  strom postupně rozřezává od shora. Tímto způsobem výrazně omezíme nebezpečí škod na majetku a ohrožení zdraví, či lidského života. Pokud je kolem stromu dostatek prostoru,  je možné strom nasměrovat tak, aby během klasického kácení dopadl do volného prostoru.

Ceník kácení stromů:
Rozumí se kácení klasickým způsobem podříznutím u země. Všude tam, kde je dostatek prostoru a nehrozí nebezpečí žádných škod z pádu stromu.

 • Ceny vždy obsahují hrubé rozřezání kmene na špalky a odvětvení
 • Cena od 80,- Kč/m výšky stromu. Minimální částka za provedenou práci je stanovena  na 1500,- Kč
 • Více menších stromů najednou (například zahrada s ovocnými stromy), cena od  400,- Kč/strom (včetně hrubého rozřezání a odvětvení)
 • Vzrostlý strom (například velký ořešák, hrušeň nebo smrk), cena od 1500,- Kč

Ceník rizikového kácení stromů:
Kácení stromů pomocí horolezecké techniky nebo montážních plošin.

 • Ceny vždy obsahují hrubé rozřezání kmene na špalky a odvětvení
 • Minimální částka za provedenou práci je stanovena na 1500,- Kč
 • Ceny je vždy nutno stanovit individuálně, dle obtížnosti kácení

Ceník prořezávání stromů:

 • Hodinová sazba od 550,- Kč/hod na pracovníka

Dovolujeme si Vás upozornit, že ceny jsou pouze orientační.  Cenu si se zákazníkem vždy odsouhlasíme před započetím prací a následně již neúčtujeme žádné další vícepráce (neplatí při dohodě na práci v hodinové sazbě).  Základní cena vždy zahrnuje hrubé dělení kmene na cca 1 metr dlouhé kusy a ořezání větví.
Cena kácení stromů  je stanovena po změření obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm od země, z něhož je vypočítán průměr kmene. Je ovlivněna sklonem podloží, výškou a rozvětvení stromu, vzdáleností od domu, plotu atd.  Dále se odvíjí v závislosti na technické náročnosti,  potřebné době ke kácení a vzhledem k dalším požadavkům zákazníka. Cestovní náklady jsou účtovány zvlášť.

 Nevíte kolik by stálo pokácení Vašeho stromu?  Cenu Vám nezávazně spočítáme.

 • Změřte obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí
 • Vyfoťte strom z několika pozic (kmen, korunu, prostor kolem stromu, atd.)
 • Napiště své požadavky

To vše pak zašlete na email: sos-kacenistromu@seznam.cz
Po zpracování těchto údajů Vám telefonicky nebo emailem zašleme nezávaznou předběžnou cenovou nabídku a domluvíme se na osobním kontaktu.

Nemáte možnost kontaktovat nás přes svou e-mailovou adresu? Zavolejte na číslo 731 325 034 a domluvíme se po telefonu.


 

 

Comments are closed.